Naar inhoud

Code Hans

Code Hans is een creatieve welzijnsorganisatie. We zijn gestart in 2019 en ontstaan vanuit de wens om het nu eens echt anders te doen.

 

Code Hans stelt behoeften en initiatieven van inwoners centraal. We voeren projecten uit met dorps- en wijkbewoners en gebruiken het talent en het enthousiasme van de inwoners om te zorgen dat het resultaat van de deelnemers zelf wordt. Geen plannen bedenken vóór mensen, maar aan de slag mét mensen. Code Hans mag dan net komen kijken, dat geldt niet voor de medewerkers. Die zijn al jarenlang, soms tientallen jaren, actief in welzijn, zorg en het sociaal domein. Wil je weten of onze werkwijze past bij jouw visie op het werk, lees dan het A4-tje met onze filosofie. Of neem contact op en kom langs voor een kop koffie. Nieuwe ontmoetingen vinden we altijd leuk. Dan vertellen we je ook gelijk waar die rare naam Code Hans vandaan komt en wat dat spaarvarken hierboven doet.

 

Code Hans op Facebook

Ons werk

Heb je ideeën om de samenleving mooier te maken? Laten we kijken of we samen een project kunnen starten.

  

Wil je meer samenhang in je wijk, meer verbinding in je dorp, meer mogelijkheden voor de jeugd of meer kansen voor anderen? Code Hans ontwikkelt graag samen met inwoners projecten met maatschappelijke betekenis. Dan doen we voor groepen inwoners, maar ook in opdracht van en in samenwerking met gemeenten, scholen, zorg- en (andere) welzijnsorganisaties, bedrijven. Eigenlijk iedereen met een mooi projectidee, groot of klein. Aangezien goede ideeën het beste tot bloei komen in een inspirerende omgeving, bieden we ook ondersteuning bij het vormgeven van (welzijns)beleid aan gemeenten en andere organisaties. We hebben veel ervaring met beleidsontwikkeling binnen het sociaal domein. Op dit moment doen we ondermeer vrijwilligersbemiddeling, jongerenwerk en maatschappelijke begeleiding van statushouders. Wat kunnen we voor jou doen?

Actueel

Nieuwe collega gezocht!

We zijn op zoek naar een nieuwe collega die gaat helpen bij de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de gemeente Opsterland (en optioneel: op termijn coördinator wordt).

Klik hier voor de vacaturetekst

Oekraïne

Code Hans coördineert de vrijwillige inzet voor de Oekraïense vluchtelingen en staat de vrijwilligers die Oekraïners helpen met raad en daad terzijde. Meer informatie op de speciale website voor de vrijwilligers: www.opsterlandvooroekraine.nl . Vrijdag 20 mei jl. organiseerden we samen met een aantal Oekraïners een bijeenkomst voor alle Oekraïners in Opsterland. Het was een geanimeerd samenzijn.

Klik hier en ga naar de website

Taalcoaches en taalcafés

Vanaf dit jaar ondersteunt Code Hans de taalcoaches en de taalcafés in Opsterland. Taalcoaches helpen mensen individueel om (beter) Nederlands te leren spreken. In de taalcafés in Gorredijk  (maandagochtend) en Ureterp (dinsdagmiddag) gebeurt dat ook, maar dan samen met anderen in een gezellige groep. Meer informatie bij Marissa: marissa@codehans.nl of  06 2918 0887. Ook als je taalcoach wilt worden!

Projecten

Romte Foar Talint

Romte Foar Talint is de naam van vrijwilligersbemiddeling in de gemeente Opsterland. Op de gelijknamige website vind je het prikbord voor vrijwilligersvacatures en voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Binnen Romte Foar Talint starten we met inwoners en organisaties leefbaarheidsprojecten in dorpen en gemeentebreed. Binnen die projecten besteden we specifiek aandacht aan vrijwilligerswerk. Daarbij hebben we oog voor mensen voor wie meedoen niet altijd vanzelfsprekend is. We ondersteunen de projecten en bieden waar nodig individuele coaching.

Ga naar de website Romte Foar Talint

Jongerenwerk Code Hans

Code Hans doet het jongerenwerk in de gemeente Opsterland. Dat deden we tot 31 december jl. onder de naam JongFM. Vanaf 1 januari 2021 heet het jongerenwerk heel toepasselijk 'Jongerenwerk Code Hans'.

Ga naar de website Jongerenwerk Code Hans

Begeleiding Statushouders

Code Hans verzorgt de maatschappelijke begeleiding van statushouders die in Opsterland komen wonen. Dat doen we samen met vrijwilligers die de statushouders helpen met allerlei regeldingen en met het ontdekken van de buurt. Daarnaast ondersteunt Code Hans het taalcafé en de taalcoaches die statushouders helpen om het Nederlands onder de knie te krijgen. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers! Vind je het leuk om nieuwkomers behulpzaam te zijn in hun nieuwe woonomgeving, neem dan contact op met Marissa (06 2918 0887 | marissa@codehans.nl). Elke dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur is er een spreekuur voor statushouders en vrijwilligers in ons kantoor in De Skâns (linker ingang).

Onze mensen

Alies Brouwer

jongerenwerker

Is het gezicht van de soos in Gorredijk. Zoekt de jeugd ook buiten op. Coördineert diverse projecten en ondersteunt statushouders.

Alies op LinkedIn

Jos Allersma

projectcoördinator / beleidsadviseur

Verbindt beleid met praktijk. Coördineert diverse projecten. Medeoprichter van Code Hans. Doet de bedrijfsvoering.

Jos op LinkedIn

José van der Meer

ambassadeur jeugd

Is afkomstig uit de doelgroep en onze verbinding met jongeren in Opsterland. Doet ook de social media.

filmpje van José

Karst Jan Blok

contactmedewerker

Beheert het prikbord Romte Foar Talint en ondersteunt statushouders in Opsterland.

Karst Jan op Linkedin

Klif Hoeksma

jongerenwerker

Is het gezicht van het jongerencentrum in Ureterp. Zoekt de jeugd ook (daar)buiten op.

Marissa van der Walle

projectcoördinator

Coördineert vrijwilligersprojecten en is aanspreekpunt voor vrijwilligers en taalcoaches van statushouders.

Marissa op LinkedIn

Melissa van Nieuwenhoven

stagiaire jongerenwerk

Is stagiaire jongerenwerk in projecten, op straat, in de jeugdsozen en op school.

Nuha Hatahet

contactmedewerker

Ondersteunt statushouders en coördineert voor hen het spreekuur/ontmoetingspunt.

Rob van der Holst

projectcoördinator / jongerenwerker

Is initiator en drijvende kracht achter veel projecten met de jeugd en met statushouders. Medeoprichter van Code Hans.

Rob op LinkedIn

Theo de Jong

projectcoördinator WhozNext

Daagt jongeren in de dorpen van Opsterland sportief uit. WhozNext?

Theo op LinkedIn

Titia Terpstra

jongerencoach

Begeleidt jongeren bij het ontdekken en inzetten van hun mogelijkheden en kwaliteiten.

Titia op LinkedIn

Twan Duin

jongerenwerker

Is het gezicht van de jeugdsoos in Gorredijk, ontwikkelt het ontmoetingspunt en is betrokken bij diverse andere projecten.